Delto BV
Online versie
Module uitgelicht: EPAview MaatwerkPro
In de serie 'Module uitgelicht' willen we deze week de kansen en mogelijkheden in beeld brengen die de Module MaatwerkPro van EPAview u kan bieden.
Maatwerk voor specialisten

EPAview bevat in de basis een maatwerkfunctionaliteit, waarmee u snel en makkelijk berekeningen kunt maken op de woningdata voor de berekening van een nieuwe Energie-Index. Met deze functionaliteit kunnen Rc-waardes en U-waardes worden aangepast en heeft u inzicht in het effect van nieuwe installaties.
 
Wilt u een stap verder gaan dan enkel te werken met een rangebepaling op de isolatiewaardes op constructieniveau? Dan is de Module MaatwerkPro de uitkomst voor u.

Hoe werkt het?

MaatwerkPro bevat een uitgebreid filtersysteem. U kunt op constructieniveau selecteren op geveldelen, omschrijvingen, isolatiewaardes en nog veel meer.
Dit geeft u de mogelijkheid om gedetailleerde berekeningen te maken die een nauwkeurig beeld geven van de nieuwe situatie.
 
Eenvoudig rekent u verschillende maatwerkpakketten op detailniveau door met waarden die door u zelf gekozen zijn. U ziet direct welk effect de maatwerkpakketten op de Energie-Indexen hebben.
In Excel genereert u snel uw eigen rapportages.

De 5 grootste voordelen 

  1. De Module MaatwerkPro is er voor het maken van gedetailleerde maatwerkberekeningen in de woningvoorraad.

  2. U genereert makkelijk zelf overzichten inzake te nemen verbetermaatregelen en gedetailleerde haalbaarheidsanalyses en kostenindicaties.

  3. U kunt voor meerdere woningen tegelijkertijd maatwerkadviezen maken!

  4. Aangezien de software voldoet aan de wet- en regelgeving zijn de maatwerkrapportages te gebruiken ter ondersteuning van bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

  5. De berekeningsresultaten worden op woning- of complexniveau gepresenteerd  op een inzichtelijke manier met gebruik van tabellen en grafieken.

Calculeren op detailniveau: maatwerk zonder aannames!

MaatwerkPro en multimuteren

Om optimaal met de Module MaatwerkPro in EPAview te werken helpt de Module MultiMutatie met het efficiënt omzetten van de data volgens de nieuwe wet- en regelgeving.

Met de Module MultiMutatie kunt u alle opnamegegevens muteren en kunt u meerdere wijzigingen in één keer doorvoeren. U kunt in een paar simpele stappen een vooraf geselecteerd aantal woningen met dezelfde doorgevoerde wijzigingen in één keer muteren in de software.

Aanbieding

Wij hebben een leuke aanbieding voor u wanneer u gebruik wilt maken van beide modules!

Voor meer informatie over deze aanbieding of over de mogelijkheden voor u van EPAview Module MaatwerkPro, neem dan contact op met Marnix Ottens.

Hartelijke groet,

Team Delto